,,Orliki ” przy Szkole Podstawowej

w Wojniczu ponownie otwarty !

OD DNIA 25.05.2020. - zapraszamy na boiska „Orlik”

Na  obiekcie obowiązuje reżim sanitarny tj. dezynfekcja rąk , ograniczona do
14 liczba osób i 2 trenerów jednocześnie korzystających z boiska oraz konieczność przynoszenia własnego sprzętu sportowego. Na obiekcie będzie opiekun, który czuwa nad przestrzeganiem  regulaminu i wytycznymi związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego w okresie pandemii COVID – 19.  Szczegółowy regulamin korzystania z Orlika  wywieszony jest przed wejściem na obiekt.

Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W poniższych załącznikach zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

3.      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

1. §  Od 11 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Więcej

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

1.jpg
20191107_064907.jpg

Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny organizuje zbiórkę surowców wtórnych – zakrętek, baterii i makulatury.

Zakrętki należy wrzucać do pudełek koło pokoju nauczycielskiego,

Baterie do zbiorników przy wejściu do szkoły

Makulaturę zanosimy do piwnic blok D.

 

Dziękujemy za udział w akcji i współpracę

SU

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

 

 

Uprzejmie informuję, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród uczniów, rodziców, a także nauczycieli. Proszę o wydrukowanie plakatu i zawieszenie w widocznym miejscu w Państwa szkole lub placówce oświatowej. Materiały graficzne mogą Państwo znaleźć również w Strefie dla Zalogowanych SIO.  

Więcej 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojnicz na rok szkolny 2019/2020​

​KRUS - bezpłatna rehabilitacja dla dzieci rolników

„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz”

Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz” w kwocie 376.225,00 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 95 %, pozostałe środki stanowi wkład własny Gminy Wojnicz – 5 %

Więcej

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2018/2019
Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Więcej
stypendium.jpg

Czyste powietrze w  przedszkolach…


W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza 
dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego 
ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej Przedszkola Publiczne z terenu gminy Wojnicz oraz  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu w ramach doposażenia sali w oddziale przedszkolnymotrzymały oczyszczacze powietrza.

Więcej
 

logo zdrowa atmosfera.jpg

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego składa serdeczne podziękowanie Centrum Nauki Kopernika z Warszawy za przekazanie niezbędnej pomocy naukowej.

„UMIEM PŁYWAĆ W GMINIE WOJNICZ” – EDYCJA 2019

Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Wojniczu ogłasza nabór na naukę pływania w terminie 25 lutego – 11 marca 2019 r.  Gmina Wojnicz po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w wysokości 24.130 zł. na realizację projektu nauki pływania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.

formularz zgłoszenia

informacje o projekcie 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego  realizowany jest  projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich szkół zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej.

​​Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Kantego

w Wojniczu

Tel. (14) 67 90 019E-mail: sp.wojnicz@interia.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now