Małopolskie Talenty

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 190 uczniów zdolnych z terenu Gminy Wojnicz będących uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi  poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego (CUWZ) w każdej z tych jednostek oraz doposażenie tych punktów w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Realizacja projektu:01.05.2019-30.06.2022r.

Wartość projektu: 376 225,00 zł.

W tym dofinansowanie UE: 319 791,25 zł.

Arkusze nominacyjne
Regulamin
Załączniki
Pracownia językowa
utworzona w ramach projektu Małopolskie Talenty 
Pracownia komputerowa
utworzona w ramach projektu Małopolskie Talenty 
it technology.jfif
Zajęcia TIK - technologie informacyjno - komunikacyjne

​​Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Kantego

w Wojniczu

Tel. (14) 67 90 019E-mail: sp.wojnicz@interia.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now