Małopolskie Talenty

małoposka.jpg
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 190 uczniów zdolnych z terenu Gminy Wojnicz będących uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielkiej Wsi  poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego (CUWZ) w każdej z tych jednostek oraz doposażenie tych punktów w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Realizacja projektu:01.05.2019-30.06.2022r.

Wartość projektu: 376 225,00 zł.

W tym dofinansowanie UE: 319 791,25 zł.

malopolskie_talenty_poziom-01.png
fundusze eruo.jpg
unia eruo.jpg
20191025_091656
20191025_091656

20191025_091933
20191025_091933

20191025_091656
20191025_091656

1/2
Zajęcia TIK - technologie informacyjno - komunikacyjne 2020_2021
malopolskie_talenty_poziom-01.png
pamorama.jpg
fundusze eruo.jpg
małoposka.jpg
unia eruo.jpg
Zajęcia TIK - technologie informacyjno - komunikacyjne 2019_2020
it technology.jfif
20191023_105200
20191023_105200

20191023_105217
20191023_105217

prac jezyk
prac jezyk

20191023_105200
20191023_105200

1/3
20191023_080707
20191023_080707

20191023_104816
20191023_104816

prac info
prac info

20191023_080707
20191023_080707

1/4
Arkusze nominacyjne
Regulamin
Załączniki
Pracownia językowa
utworzona w ramach projektu Małopolskie Talenty 
Pracownia komputerowa
utworzona w ramach projektu Małopolskie Talenty