Przetargi

pip.jpg

biuletyn

informacji publicznej 

08.01.2021

Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu

22.08.2019

Zapytanie ofertowe: „Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą i instalacją pracowni komputerowej i pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu”.

17.05.2019

Zapytanie ofertowe: „PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SEGMENCIE „A” Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ PRZENIESIENIEM PRACOWNI CHEMICZNEJ DO SEGMENTU „D” – W WOJNICZU UL. SZKOLNA 10”

Wojnicz, 10.06.2019

Informacja z otwarcia

Wynik

Zapytanie ofertowe: „Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Szkolna 10 na rok kalendarzowy 2019”.

18.01.2019

Zapytanie ofertowe: „Projekt dostosowania pomieszczeń parteru segmentu A w Szkole Podstawowej  w Wojniczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  i higieniczno- sanitarnych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych”.

28.11.2018

23.11.2018

Zapytanie ofertowe: „Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kuchni z zapleczem wraz ze stołówką szkolną w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu przy ul. Szkolnej 10.”

16.11.2018

  1. Informacja o wpłynięciu ofert

23.11.2018

   2. Protokół zamówienia 

Ogłoszenie nr 636706-N-2017 z dnia 2017-12-28r.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu: Dostawa produktów żywieniowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Szkolna 10, na rok kalendarzowy 2018 – II podejście dla części: I, II, III, V, VI VII

Aktualizacja ogłoszenia 08.01.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony z dnia 29 listopada 2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą:

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, na rok kalendarzowy 2018.

Zapytanie ofertowe z dnia 23 maja 2017

W związku z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usług/robót budowlanych.

Zamawiający Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu

 

WYNIK POSTĘPOWANIA: W sprawie ogłoszonego przez Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Wojniczu zapytania ofertowego z dnia 23 maja 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 9 czerwca 2017

„Prace remontowe i dostosowawcze w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 10 w Wojniczu”.

Zapytanie ofertowe z dnia 9 czerwca 2017

„Prace remontowe i dostosowawcze w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 10 w Wojniczu w zakresie instalacji elektrycznej i komputerowej”.

​​Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Kantego

w Wojniczu

Tel. (14) 67 90 019E-mail: sp.wojnicz@interia.pl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now