Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu

Dyrektor szkoły

mgr Dorota Wełna 
 

Wicedyrektor szkoły

mgr Magdalena Sakowska
mgr Wioletta Galbarczyk